प्लेटिनम ग्रे प्लेन लोंग़ कुर्ता

Product Info

  • Washing :- Gentle Hand Wash
  • Delivery Time - 5 to 7 days
AvailabilityIn stock
SKU
long-kurta-plain-110

प्लेटिनम ग्रे प्लेन लोंग़ कुर्ता

₹1,099.00

बुनाई के द्वारा हस्त निर्मित १००% शुद्ध सूती प्लेटिनम ग्रे कपडे का प्लेन लोंग़ कुर्ता